Ansattoversikt


Utviklingsenheten: Landbruk / næring

Ansatte i avdelingen Utviklingsenheten: Landbruk / næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Plankonsulent for N-Tr.lag reinbeitedistrikt 416 08 487 416 08 487 svein.bjork@snasa.kommune.no

Prosjektstilling 2019 - 2021