Ansattoversikt


Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Psykisk helsearbeider for barn og unge 74 13 82 85 995 41 125 unn.kristin.vedal@snasa.kommune.no