Ansattoversikt


Samisk enhet

Ansatte i avdelingen Samisk enhet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder / Rektor Åarjel-saemiej skuvle 74127035/97978388 979 78 388 Hans.Lindberg@snasa.kommune.no