Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861   Hverdager: kl 08.15 - 11.00 og kl 12.15 – 14.00.                                                                                            Helg:   kl 11.00 - 13.00

  • Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Aktuelt

AtB - Nye rutetider fra 7. august 2021

Fra 7. august er det Vy Buss, TrønderTaxi og Taxi Midt-Norge som skal kjøre buss og fleksibel transport i Trøndelag.  Her får du vite mer om tilbudet. 

10. oktober hvert år er den offisielle Verdensdagen for psykisk helse. Målet med dagen er å bidra til større åpenhet og kunnskap rundt psykisk helse, for ALLE HAR EN PSYKISK HELSE. 

Årets budskap er "SPØR MER".

 

Det er lagt ut en ny konkurranse om Vintervedlikehold for Snåsa Kommune. Det er gjort noen forandringer på strøing, snødybde og når vedlikeholdet skal være innenfor kravene, så det er viktig at entreprenørene setter seg godt inn i grunnlaget.

Uke 31 og 32 er NAV-kontoret i Snåsa feriestengt.

Åpningstid kl 09.00 - 15.00

Viser til artikkel fra NRK. Dette er også høyaktuelt for Snåsa.

Her ligger linker til opptak av offentlige møter.

Andre møter
Andre møter
TØFF som NAKEN, forestilling med Arman Vestad
Dette elementet er ikke publisert

 

Kommunestyremøter
Kommunestyremøter
Kommunestyremøte 29.10.20
Kommunestyremøte 27.08.20
Kommunestyremøte 25.06.20
Kommunestyremøte 30.04.20

 

Formannskapsmøter
Formannskapsmøter
Formannskapsmøte 19.01.21
Formannskapsmøte 08.12.20
Formannskapsmøte 17.11.20
Formannskapsmøte 20.10.20
Formannskapsmøte 22.09.20
Formannskapsmøte 08.09.20
Formannskapsmøte 18.08.20
Formannskapsmøte 16.06.20
Formannskapsmøte 21.04.20
Formannskapsmøte 19.05.20
Formannskapsmøte 27.04.20

 

Hovedutvalgsmøter
Hovedutvalgsmøter
Hovedutvalg teknisk, landbruk, miljø, utvikling og næring 18.01.21

 

Snåsa Kommune har nå inngått avtale om tilgang til tilskuddsportalen. Det vil gi kommunalt ansatte og lag og foreninger tilgang til å søke etter aktuelle tilskudd via deres database.

Til toppen