Godkjente valglister kommunestyrevalget 2023

Valgstyret godkjente i møte 25.05.2023 følgende 6 valglister til kommunestyrevalget 2023 i Snåsa kommune.

  • Arbeiderpartiet
  • Høyre
  • Pensjonistpartiet
  • Senterpartiet
  • SV – Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre

Godkjente lister og kandidater finner du her (PDF, 17 kB)

 

Listene er med dette lagt ut til ettersyn.

I henhold til valgloven § 6-8 er det adgang til å klage om du mener valgstyret må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag.

En evt. klage må sendes postmottak@snasa.kommune.no senest 6. juni 2023.

Artikkelliste

Viser 11-20 av 55 artikler, side 2 av 6