Helsedirektoratets tilskuddsordninger

Flere av Helsedirektoratets tilskuddsordninger vil nå få søknadsfrist allerede 1. desember 2022. 

Den nye søknadsfristen for 2023 vil gjelde for mange av tilskuddsordningene rettet mot blant annet frivillige organisasjoner og stiftelser.

Et eksempel her er bl.a. IKT-opplæring for å heve den digitale kompetansen blant eldre, her er det Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser) som kan søke og få tilskudd.


https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/utvikling-og-utproving-av-teknologiske-verktoy-og-ikt-opplaring-for-a-mobilisere-mot-ensomhet-blant-eldre

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/flere-tilskuddsordninger-far-tidligere-soknadsfrist-for-2023