Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Aktuelt

Høring - formannskapets forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 for Snåsa kommune

Med bakgrunn i Formannskapets vedtak den 16.11.21 jfr sak nr. 38/21, legges forslag til budsjett og gebyrregulativ ut på høring.

Høringsfristen er satt til 01.12.2021. Endelig behandling av budsjett og økonomiplan skjer i formannskapets møte den 07.12.21 og med endelig vedtak i kommunestyremøte 16.12.21

Forslaget til budsjett og gebyrregulativ ligger ute digitalt på kommunes hjemmeside, og tilsvarende papirversjon legges også ut i kommunens servicetorg

Formannskapets forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 (PDF, 3 MB)

Formannskapets forslag til gebyrregulativ 2022 (PDF, 2 MB)

Til toppen