Høring – Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Hovedutvalg for Teknisk, Landbruk, Miljø, Utvikling, Næring og Kultur vedtok i sak HUTV 6/23 å legge ut kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ut på høring i minimum 6 uker.

Frist: 10. mars 2023 og eventuelle høringer sendes til postmottak@snasa.kommune.no og merkes Sak 2022 / 1221

Denne kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2022-2030 erstatter kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2012-2015. Revideringen er i samsvar med kommunens planstrategi, vedtatt 24. juni 2021.

Planen skal være et styringsverktøy for å skape aktivitet og et grunnlag for å sikre nødvendige arealer for lek, idrett og friluftsliv i kommunen. Planen er initiert og skal vedtas av kommunestyret.

For å kunne få tildelt spillemidler til finansiering av idretts- og aktivitetsanlegg, må kommunene utarbeide en kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planen består av mål og strategier, samt en handlingsdel. Handlingsdelen beskriver eksisterende anlegg og behovet for nye anlegg (jf. krav fra Kulturdepartementet).

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (PDF, 3 MB)