Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Aktuelt

Høring - Oppstart av planarbeid - Strindmoskogen steintak

Det varsles herved om at overnevnte område ved Strindmoen i Snåsa kommune planlegges
regulert med sikte på uttak av og produksjon av stein i forskjellige fraksjoner for salg,
herunder produksjon av varer med knust fjell som råvare.

Informasjon kan også fås ved sende mail til Ing. Jorleif Lian AS (bjorn@lianas.no).

Innspill til planarbeidet sendes til Ing. Jorleif Lian AS innen 20.desember 2021.


Snåsa kommune har i oppstartsmøte avholdt 17.02.2021 vurdert at planen ikke faller inn
under forskrift om konsekvensutredning.

Varslingsbrev - Oppstart av planarbeid (PDF, 7 MB)

Til toppen