Høring: Snåsa kommunes forslag til budsjett og økonomiplan 2023 - 2026

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan legges nå ut på offentlig høring frem til 01.12.2022.

Eventuelle innspill i saken sendes  Snåsa kommune ved postmottak@snasa.kommune.no 

Endelig behandling i Formannskapet skjer i møtet 06.12.22 der formannskapet fatter vedtak om innstilling til vedtak i kommunestyret. Endelig vedtak i kommunestyret skjer i kommunestyremøte torsdag 15.12.2022. 

Saksframlegg (PDF, 2 MB)

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 (PDF, 3 MB)

Møteprotokoll formannskapet 15.11.22 (PDF, 518 kB)

Gebyrregulativ 2023 (PDF, 2 MB)