Influensavaksine 2022

Det blir influensavaksinering torsdag den 27. og fredag den 28. oktober kl. 09.00- 11.30 og 12.30-14.00 på Snåsa Helsehus, inngang 1. etasje ved gamle sykeheimen. Beboere på sykehjem og bofellesskap får tilbud om vaksine der de bor.

Vaksinen koster kr. 300,- og kan betales på betalingsautomaten på legekontoret, eller via betalingslenke på mobil.

Vaksinen er anbefalt for alle over 65 år, og personer i følgende risikogrupper:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5år
 • Barn og voksne med:
 1. Kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 2. Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 3. Diabetes type 1 og 2
 4. Leversvikt eller nyresvikt
 5. Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 6. Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 7. Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 8. Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

 

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/