Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861   Hverdager: kl 08.15 - 11.00 og kl 12.15 – 14.00.                                                                                            Helg:   kl 11.00 - 13.00

  • Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Aktuelt

Kompensasjons-ordning Covid-19 - 2022

I revisjon av Statsbudsjettet før jul satte Stortinget av 500 millioner kroner til fordeling blant landets kommuner med hensikt å kompensere bedrifter/foretak som har hatt omsetningssvikt og/eller økte kostnader på grunn av smittevernstiltak knyttet til covid-19. I tildelingsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet går det klart frem at foretak innen servering, overnatting og reiseliv er hovedmålet for midler tildelt kommunene. For Snåsa kommune utgjør tildelingen kr. 403.000.

Utlysning vil ikke skje før Hovedutvalg for næringsfeltet har behandlet og satt vilkår for søkeprosess og kriterier. Dette skjer i møte den 17.01.22. Utlysning vil skje på kommunens hjemmeside en av de første dagene etter hovedutvalgets møte.  

Til toppen