Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Aktuelt

Konkurransegrunnlag - Vintervedlikehold for Snåsa kommune 2020 - 2024 (1+1)

Det er lagt ut en ny konkurranse om Vintervedlikehold for Snåsa Kommune. Det er gjort noen forandringer på strøing, snødybde og når vedlikeholdet skal være innenfor kravene, så det er viktig at entreprenørene setter seg godt inn i grunnlaget.

Det er Innherred Innkjøp på vegne av Snåsa kommune som innbyr til åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold av kommunale veier og plasser. Oppdraget omfatter vintervedlikehold av kommunale veier der kommunen er ansvarlig for vintervedlikeholdet, samt tilhørende fortau og gang/sykkelveger og kommunale parkeringsplasser.

Konkurransegrunnlaget finnes ved å følge linken

https://www.mercell.com/nb-no/anbud/137558935/vintervedlikehold-snaasa-kommune-anbud.aspx

Til toppen