Kurs for pårørende til personer som har demens / hukommelsesproblemer

Snåsa kommune tilbyr kurs for pårørende med personer som har demens / hukommelsesproblemer med oppstart november 2022.

Pårørendekurset er et gratis kurs til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller i institusjon.

Gjennom forelesninger og samtaler får du kunnskap om demens og treffer pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Oppstart

Onsdag 9.november 2022 kl 17.30 - 20.00.

Sted

Møterommet på sykeheimen

Tema

09.11: Hva er demens?

16.11: Pårørende-erfaringer

23.11: Mestringsteknologi / velferdsteknologi

30.11: Informasjon om tjenestetilbudet til Snåsa kommune.

Kveldene blir delt i to bolker hvor det først blir informasjon og etterpå gruppesamtaler. Kaffepause i mellom.

Vi har plass til 8 deltakere.

Kursholdere:

Hilde Skaufel og Marit Småli

Påmelding

innen 1. november til Marit Småli, tlf. 92 46 99 38 -

e-post: marit.smali@snasa.kommune.no