Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Aktuelt

Levere avfall - Gjenbrukstorget på Semsøra

Renovasjonsbil - Klikk for stort bilde

Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt kommunal tjeneste. Steinkjer og Snåsa har etablert kommunalt samarbeid hvor Steinkjer kommune driver en felles renovasjons-ordning for husholdningene i begge kommunene.

 

Tømmeplan 2020 (PDF, 73 kB)

 

Gjenbrukstorget på Semsøra

På Gjenbrukstorget på Semsøra kan du levere de fleste typer avfall fra husholdning. Det meste av avfallet går til gjenvinning.

  • Rene, sorterte fraksjoner kan leveres gebyrfritt, for de fraksjoner det finnes gjenvinningsordning på. Dette gjelder for mindre mengder avfall, jfr. definisjon på husholdningsavfall.
  • Større mengder avfall, (også rivningsavfall/trevirke) med leveranser som er større enn et ordinært bilhengerlass (max 3 m3) defineres ikke som husholdningsavfall. Dette skal leveres på Tranamarka og betales gebyr for.
  • NB! Dekk og dekk på felg kan ikke leveres på gjenbrukstorget, disse leveres til en dekkforhandler og medisiner leveres på apotek.

Her kan du hente plastemballasjesekker, poser til matavfall:

  • Coop Prix Snåsa
  • Coop Marked Brede
  • Semsøra Gjenbrukstorg
     
Åpningstider på Gjenbrukstorget, Semsøra
Åpningstider på Gjenbrukstorget, Semsøra
Dag Åpningstid
Onsdag 15:00 - 18:00
Torsdag 08:00 - 09:30
Vår: 2. mai og 9. mai 12.00 - 14.00
Høst: 5. september og 12. september 12.00 - 14.00
Telefon 74151489

 

Renovasjon priser pr. 01.01.2020
Renovasjon priser pr. 01.01.2020
Gebyr Pris Eks. moms
240 L rest + mat, plast og papir/papp (standard abm) 3021
140 L rest, + mat, plast og papir/papp 2780
360 L rest, + mat, plast og papir/papp 3825
Minst 3 abm med felles hentepunkt 2901
Minst 6 abm med felles hentepunkt 2571
Rabatt for hjemmekompostering / bruk av gjødselkjeller, gjelder alt. 1, 2 og 3 450
Fri levering av husholdningsavfall på Semsøra (Avgift inkl. i gebyr)
Hytte - fritidsrenovasjon 793
Bringeordning alle fraksjoner 2367

 

Informasjon:

Fra Steinkjer kommune sin hjemmeside.

Til toppen