Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

 • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
  Finn link til elektronisk timebestilling

 • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

 • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Aktuelt

Mandag 27. september innføres nedjustert TISK i alle landets kommuner

Det er viktig å presisere at alle med symptomer bør teste seg, enten man er fullvaksinert eller ikke. Mye av testingen kan imidlertid gjennomføres som selvtesting i hjemmet, og det vil bli lettelser på hvem som må i karantene og smittespores:

 • Karanteneplikten omfatter kun uvaksinerte/ikke fullvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære personer (eksempelvis kjærester).
 • Uvaksinerte/ikke fullvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, som ikke har symptomer, kan teste seg ut av smittekarantene dersom de ikke utsettes for videre eksponering. Testingen kan enten være:
  • daglig selvtesting fra fremre nese hjemme i 7 dager eller
  • PCR-test på teststasjonen annenhver dag i 7 dager
  • Dersom man utvikler symptomer i karantene/testoppfølgingstiden, er man et “sannsynlig tilfelle” og må være i isolasjon fram til negativ test og hjemme til det kun er igjen restsymptomer.
 • Øvrige nærkontakter har ikke lenger plikt til karantene, men oppfordres til å:
  • teste seg så snart de er informert om at de er nærkontakter, enten med to selvtester hjemme med et døgns mellomrom, eller PCR-test på teststasjonen
  • begrense sosial kontakt inntil testsvar foreligger
  • egenobservasjon av symptomer i 10 dager etter eksponering
 • Ordningen «test for karantene» for barn og unge under 18 år oppheves, siden karanteneplikten for disse bortfaller.
 • Det skal være lav terskel for testing ved symptomer:
  • to selvtester med et døgn mellomrom, eller
  • ved teststasjon
 • Utbruddshåndtering vil være nødvendig også i justert TISK og da spesielt relatert til grupper av barn og unge som ikke er vaksinert. Stort sett vil det være tilstrekkelig med målrettet jevnlig testing i en kortere periode.
 • Kravet til isolasjon ved påvist smitte vil være uendret.

Ved positiv selvtest (uansett hvor den er mottatt eller kjøpt), ring koronatelefon 47703861. Ved positiv selvtest regnes du som smittet, men testen må verifiseres på teststasjon.


Snåsa kommune informerer den smittede eller dennes foresatte/verge om positiv prøve og hvordan de skal forholde seg, og oppfordre den smittede eller dens foresatte til å informere øvrige nærkontakter og veileder i hvordan dette bør gjøres. Også vaksinerte nærkontakter skal informeres. Informasjon til øvrige nærkontakter kan også formidles av en arrangør, restaurant/utested, skole eller på annet vis som er vurdert som hensiktsmessig.

Snåsa kommune vil fremover dele ut selvtester til helse og omsorg, barnehager og skoler. Innbyggerne for øvrig oppfordres til å anskaffe selvtester på apotek eller annet utsalg.  

Selvtester kan hentes ut på følgende steder;

 • Snåsa legekontor
 • Hjemmetjenesten og sykeheimen
 • Ved alle bhg og skoler i Snåsa

 

For mer informasjon om nedjustert TISK, se helsedirektoratets nettside.

Til toppen