Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861   Hverdager: kl 08.15 - 11.00 og kl 12.15 – 14.00.                                                                                            Helg:   kl 11.00 - 13.00

  • Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Aktuelt

Menn søkes!

Snåsa kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram, hvor arbeidssøkende menn mellom 25 - 55 år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Nytt kull skal nå startes opp og vi søker etter nye menn som er mann nok til å vise omsorg og til ta en utfordring.

I Trøndelag Nord er det også åpnet for at et begrenset antall kvinner kan delta i dette prosjektet.

Det blir arrangert informasjonsmøter på følgende steder:

  • Steinkjer torsdag 13. januar kl. 12.00-14.00 Ogndalsvegen 2, NAV Steinkjer
  • Namsos tirsdag 18. januar kl. 12.00 – 14.00 Gamle samfunnshus. Namsos

På møtet vil det bli orientert om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene.

I etterkant av møtet er det mulig å melde interesse til å delta på intervju. Det kommer egen innkalling til de som er aktuelle til dette.

Etter intervju vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 16 - ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende.

De som ønsker det og blir vurdert som egnet, tilbys sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

 

Er du vår neste mann? Grip muligheten!

Kjenner du noen som fortjener muligheten? Tips han om Menn i helse!

Ønsker du å melde deg på informasjonsmøtet? Ta kontakt med din veileder i NAV / ditt NAV-kontor.

Har du spørsmål om Menn i helse? Ta kontakt med fylkeskoordinator Marit Smith Sørhøy på telefon 992 91 503 eller e-post marit@mennihelse.no

Sjekk ut Menn i helse sin hjemmeside: www.mennihelse.no

Her er en film som handler om Geir fra Steinkjer: https://www.youtube.com/watch?v=hUDa1eGDyQE

Til toppen