Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861   Hverdager: kl 08.15 - 11.00 og kl 12.15 – 14.00.                                                                                            Helg:   kl 11.00 - 13.00

  • Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Aktuelt

Oppfriskningsdose Covid-19 vaksine ( 3 vaksinedose) til innbyggere som er 45 – 64 år. (Oppdatert 29.11.21)

Vaksineringen gjennomføres som drop-in-timer på Snåsa helsehus, 1 etasje sykeheimen.

  • Tirsdag 07.12.21 kl 08.30 – 11.00 og 11.30 – 13.00

 

Innbyggere som ikke har mottatt Covid-19 vaksine kan møte på drop-in for vaksinering.

Det skal gå minst 6 måneder fra 2. til 3. dose koronavaksine for personer mellom 45 - 64 år. Logg inn på helsenorge.no for å se tidspunkt for vaksine nr 2.

Det skal være minst 1 uke mellom koronavaksine og annen vaksine (f.eks. influensavaksine).

BRUK MUNNBIND VED OPPMØTE FOR VAKSINERING!

Til toppen