Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861   Hverdager: kl 08.15 - 11.00 og kl 12.15 – 14.00.                                                                                            Helg:   kl 11.00 - 13.00

  • Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Aktuelt

Oppfriskningsdose Covid-19 vaksine ( 3 vaksinedose) til innbyggere som er 65 år og eldre (Oppdatert 29.11.21)

Innbyggere som er 65 år og eldre kan møte til drop-in-timer på Snåsa helsehus, 1 etasje sykeheimen.

  • Torsdag 02.12.21 kl 08.30 – 11.00 og 12.15 – 14.00

 

Innbyggere som ikke har mottatt Covid-19 vaksine kan møte på drop-in for vaksinering. Barn som har fylt 12 år og som ikke har fått vaksine kan også komme på "drop-in-time.

Det skal gå minst 5 måneder fra 2. til 3. dose koronavaksine for de over 65 år. Oppfriskningsdoser til helsepersonell (under 65 år) skal fortsatt gis med et intervall på 6 måneder siden dose 2.

Det skal være minst 1 uke mellom koronavaksine og annen vaksine (f.eks. influensavaksine).

BRUK MUNNBIND VED OPPMØTE FOR VAKSINERING!

Til toppen