Plan for friluftslivets ferdselsårer 2023 - 2030 - Husk fristen som er 9. juni!

Hovedutvalg for Teknisk, Landbruk, Miljø, Utvikling, Næring og Kultur vedtok i sak HUTV 27/2023 å legge plan for friluftslivets ferdselsårer i Snåsa kommune 2023 - 2030 ut på høring.

Mål

Målet med planen er å skape økt fysisk aktivitet og bedre fysisk- og psykisk helse i Snåsas befolkning. Samt bevisstgjøring av hva naturen  i kommunen har å by på.

Høringsfristen er: 9. juni 2023

Eventuelle høringer sendes til postmottak@snasa.kommune.no og merkes sak 2023 / 1940

Plandokumenter

Plan for friluftslivets ferdselsårer 2023 - 2030 (PDF, 993 kB)

Kart over ferdselsårer (PDF, 4 MB)