Aktuelt

Politikontakt i Snåsa

Svenn Ingar Viken er vår primærkontakt frem til at ny fast politikontakt er på plass. Polititjenestepersoner ved Grong og Namsos politistasjon vil ivareta synlighet og tilstedeværelse og tilgjengelighet.  

Svenn Ingar Viken
Politiinspektør
Tjenesteenhetsleder Namdal

Trøndelag politidistrikt
GDE N/I Namdal politistasjonsdistrikt

Telefon: 99287670
Mobil: 99287670
E-post: Svenn.Ingar.Viken@politiet.no

www.politiet.no

Til toppen