Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Aktuelt

Skatteliste for eiendomsskatt 2020

Skatteliste for eiendomsskatt for Snåsa kommune legges ut for offentlig ettersyn i  6 uker fra 28.02.2020

Eventuelle klager eller søknader om fritak etter §7 må sendes skriftlig til kommunen
innen 14. april 2020

Nytt av året er lovendringen som reduserer skattegrunnlaget til 70 % av tidligere takst, samtidig som skattesatsen settes til maksimalt 5 promille for bolig- og fritidseiendommer. Endringen medfører redusert eiendomsskatt for 2020.

Skattelister til offentlig ettersyn:

Skatteliste 2020 (PDF, 6 MB)

Skatteliste fritak 2020 (PDF, 273 kB)

 

Adresse:

Snåsa kommune
Sørsivegen 6

7760 SNÅSA

Til toppen