Snåsa kommune fordømmer Russlands invasjon i Ukraina!

Russland og Hviterussland har angrepet Ukraina. Det er en svart tid for Europa, og hele verden. Folkeretten og sjølstendige staters rettigheter står i spill.

Vi fordømmer den russiske invasjonen på det sterkeste. Vår solidaritet er med Ukraina og dets folk, som opplever et brutalt og ulovlig overfall.

Vi fordømmer det russiske regimet og ikke det russiske folk, som også må lide under dette og er nødt til å sende sine sønner og døtre inn i en urettmessig og dødelig krig. Denne krigen er ikke i det russiske folks interesse, og motstanden er stor i egen befolkning. Derfor skal vi også behandle de russere som bor i Norge som våre venner. De trenger også vår støtte nå.

Full krig i Ukraina, og i verste fall en russisk okkupasjon, sender allerede svært mange mennesker på flukt. Europa må være forberedt på å ta imot barn og mødre og alle land må ta ansvar for å gi ukrainske flyktninger trygghet. Snåsa kommune skal også være klar til å ta vår del av dette ansvaret.