Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Aktuelt

Spillemidler 2021 (tippemidler)

Det kan søkes om tilskudd til ordinære idrettsanlegg (nyanlegg og rehabilitering), til kulturhus og til nærmiljøanlegg. Tidligere søknader som ikke har fått innvilget hele eller deler av tilskuddet må fornyes.


For nye søknader om spillemidler (tippemidler) må det fremmes egen søknad om teknisk godkjenning, såkalt forhåndsgodkjenning.

Søknad må sendes kommunen seinest 1. November.

Søknadsskjema og retningslinjer kan lastes ned fra http://www.idrettsanlegg.no eller ved henvendelse til Utvikling v/ Håvard Overland.

Søknad sendes til:

Snåsa kommune,
Sørsivegen 6,
7760 SNÅSA

eller elektronisk til postmottak@snasa.kommune.no

Til toppen