Vedlikeholdsarbeider FV7002 Imsdalsvegen, FV7004 Lurudalsvegen og FV7008 Åsmulvegen høsten 2022.

Vedlikeholdsarbeider FV7002 Imsdalsvegen, FV7004 Lurudalsvegen og FV7008 Åsmulvegen høsten 2022.

INFO!

Trøndelag Fylkeskommune informerer om pågående vedlikeholdsarbeider på

  • FV7002 Imsdalsvegen
  • FV7004 Lurudalsvegen
  • FV7008 Åsmulvegen

Det må påregnes redusert fremkommelighet i vedlikeholdsperioden. Arbeidene skal gjennomføres innen november 2022.

Vegarbeider som vil bli utført:

FV7002 Imsdalen

  • Vegetasjonsrydding

 

FV7004/7008

  • Grøfting/kantrensk
  • Stikkrenneskifter
  • Rensk/slamsuging ov-kummer
  • Opprusing inkl. støvdemping
  • Stikkrenne Ålmokrysset

 

Entreprenør:

Veidekke Industri AS vil utføre arbeidene.

Kontaktperson: Jørgen Wallum Rosendal tlf.99217288.

 

Trøndelag Fylkeskommune som byggherre:

Kontaktperson: Håvard Hustad 92662633 og Hugo Carlson 91709320.

Til toppen