Ansattoversikt


Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Psykiatrisk sykepleier 74 13 82 88 916 45 881 siv.anita.asum@snasa.kommune.no
Enhetsleder familiesentralen / Psyk. sykepleier 74 13 83 05 995 86 029 ragnhild.moum.agle@snasa.kommune.no
Erfaringskonsulent 975 48 239 Arnhild.Bronstad@snasa.kommune.no
Spesialsykepleier Rus 74 13 82 87 Mari.Riseth@snasa.kommune.no

Mari jobber tirsdag og fredag.

Psykisk helsearbeider for barn og unge 74 13 82 85 995 41 125 unn.kristin.vedal@snasa.kommune.no
SANKS - Fysioterapeut 902 02 065