Ansattoversikt


Samisk enhet

Ansatte i avdelingen Samisk enhet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktrom 74 12 70 51
Pedagogisk leder - Suaja maanagierte 74127038/91527650 morten.berg@snasa.kommune.no
Vaktmester 74 12 70 48 917 27 997 stig.fiskum@snasa.kommune.no
Enhetsleder / Rektor Åarjel-saemiej skuvle 74127035/97978388 979 78 388 Hans.Lindberg@snasa.kommune.no
(sørsamisk barnehage) 74 12 70 38
(sørsamisk grunnskole) 74 12 70 35