Ansattoversikt


Familiesentralen

Ansatte i avdelingen Familiesentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Familiesentralen 74 13 83 05 995 86 029 ragnhild.moum.agle@snasa.kommune.no
Kreftkoordinator 969 40 587 May.Britt.Asp@steinkjer.kommune.no

Kreftkoordinator for kommunene Snåsa, Steinkjer, Verran og Inderøy