Ansattoversikt


Snåsa barnehage

Ansatte i avdelingen Snåsa barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vinjebakken 74 12 70 59
Enhetsleder Snåsa barnehage. 74 12 70 25 970 78 208 anita.kjensteberg@snasa.kommune.no

Styrer Breide barnehage

Styrer Vinjebakken barnehage 74 12 70 64 932 89 476 Ingunn.Smali@snasa.kommune.no
Vaktmester 948 69 836 kjell.bjornar.tyldum@snasa.kommune.no