Ansattoversikt


Migrasjonshelsetjeneste

Ansatte i avdelingen Migrasjonshelsetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lege 74 13 83 50 Ulf.Seljelid@snasa.kommune.no
Sykepleier 74 13 83 50 480 99 857 Anna.Cicilie.Somby@snasa.kommune.no