Ansattoversikt


Utviklingsenheten: Landbruk / næring

Ansatte i avdelingen Utviklingsenheten: Landbruk / næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Plankonsulent for N-Tr.lag reinbeitedistrikt 416 08 487 416 08 487 svein.bjork@snasa.kommune.no

Prosjektstilling 2019 - 2021

Jordbrukssjef 74 13 82 71 977 90 119 lars.lysberg@snasa.kommune.no
Rådgiver skog og utmark 74 13 82 76 971 15 351 solfrid.lovhaugen@snasa.kommune.no
Rådgiver landbruk 74 13 82 72 bjorn.ness@snasa.kommune.no

40 % stilling

Næringssjef 900 16 662 hallvard.sandnes@snasa.kommune.no