Ansattoversikt


Sørsamisk språk og kultur

Ansatte i avdelingen Sørsamisk språk og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder på prosjektet Gïeleviehkie 901 29 337 Kattis.Blind@snasa.kommune.no
Enhetsleder Sørsamisk språk og kultur 962 28 758 inger.eira-ahren@snasa.kommune.no
Kurs- og aktivitetsleder 948 44 401 Britt.Sparrock@snasa.kommune.no
Kurs- og aktivitetsleder 908 76 248 eva.wilks@snasa.kommune.no
Daglig leder Språksenteret Gielem nastedh 919 15 182 Hanne-Lena.Wilks@snasa.kommune.no