Publisert 17.10.2019

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030.

 

 

Publisert 17.10.2019

På grunn av anleggsarbeid og lite parkeringsplasser ved legekontoret, blir årets influensavaksinering i år utført på:
KLØVERTUNET
Torsdag 24. oktober kl. 09.30 - 14.00 og
Fredag 25. oktober  kl. 09.00 - 14.00

 

Vi ber om at de som ønsker vaksinen møter opp på en av disse dagene.
Du behøver ikke å bestille time på forhånd.

 

Publisert 17.10.2019

 Vijreme - Jakt
 

Se mer på Gïelem nastedh sin facebook-side

 

 

 

 

 

Publisert 09.10.2019

Kulturmidler er tilskudd som kan gis til drift av lag og foreninger som arbeider med kulturaktiviteter i Snåsa. Lag og foreninger som bare organiserer aktivitet for voksne, ikke kan søke.

Søknadsfrist: 25. Oktober

Har du spørsmål vedrørende ordningen, kontakt : 
Kulturkontoret - Kristin Østgård, tlf. 74 13 82 36/ 924 36 709

mail: kristin.ostgard@snasa.kommune.no  

Alle søkere skal motta bekreftelse på mottatt søknad - ta kontakt om du ikke får bekreftelse! Husk alle vedlegg - godkjent regnskap med noter, og årsmelding. 

Søknader mottatt etter fristen vil ikke bli behandlet.

 

 

Publisert 28.08.2019
Kommunevåpen Snåsa

 

I Samarbeid med SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse og rus,  inviterer Snåsa Kommune til en dag med fokus på


«Samiske barn og unges helse – hva vet vi og hva trenger vi å vite?»

Publisert 23.08.2019

Hvem er kurset for?

Kurs i Mestring av Belastning – KiB, er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv.

Målgruppen er derfor alle som har en form for belastning som medfører at de ønsker/vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne.

Publisert 16.08.2019
Kommunevåpen Snåsa

I forbindelse med utbygging av Snåsa helsehus, vil deler av området rundt helsehuset stenges av som anleggsområde.

Dette gjør at sykeheimens hovedinngang og parkeringsplassen ved Snåsa legekontor ikke blir tilgjengelig.

Besøkende til Snåsa sykeheim kan da benytte inngangen til legekontoret på dagtid i ukedager, og verandainngang på nerstua mot sør for å komme inn på sykeheimen på ettermiddag/kveld og i helger.

Pasienter som skal på legekontoret kan benytte seg av parkeringsplass utenfor kjøkkeninngangen på sykeheimen. Bevegelseshemmede kan parkere utenfor inngang til fysio- og ergoterapi i nyfløya. Dette vil gjelde fra mandag 19.08.19.

Publisert 01.07.2019

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Du kan du kjøpe tablettene reseptfritt i apotek.

Publisert 27.06.2019

 

 

Velkommen til kurs i Mestring av Belastning

Publisert 17.06.2019

Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa har endret rutiner for utsending av faktura

for å kunne tilby mer elektronisk overføring.

Kommunene sender nå via Vipps og DigiPost i tillegg til eFaktura / Avtalegiro og

EHF (firma).