Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Vaksine - Klikk for stort bilde Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016.

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon

er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Kontakt oss:

De som ønsker vaksine kan kontakte Snåsa helsestasjon, ved helsesøster Tone Lise W. Opheim på telefon 741 38356 eller 918 53087 for eventuell mer informasjon og for å avtale time til vaksinering.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine:
Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine  

Sist endret 21.10.2016

Kontakt

Tone Lise Opheim
Helsesykepleier
74138356/91853087