LEDIGE BOLIGTOMTER I OMRÅDET BOSTAD NEDRE.

Snåsa.jpg - Klikk for stort bilde Snåsa kommune har fortsatt ledige boligtomter i boligfeltet Bostad nedre. Området ligger sørvest for Vonheim og anses som et attraktivt område for boligbebyggelse med god utsikt over Snåsavatnet.

Det er tildelte boligtomter hvor det foreligger godkjente byggeplaner og tomter hvor det pågår planlegging.

Interesserte bes snarest kontakte Teknisk enhet i kommunen, tlf. 74138245/41444735 for mer informasjon.

Søknadsfristen er fredag 5. mai 2017.  

Søknaden sendes til: 

Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa, eller e-post  postmottak@snasa.kommune.no

 

Andre byggeklare boligtomter:
Kommunal/offentlig grunn, sentrum:
 

Vinje sør:                        5 regulerte ikke bebygde herav 1 byggeklar tomt.
                                        Beliggenhet 50/136

Hovteigen boligfelt:         Et område nord for Hovtunet, boligformål. Beliggenhet 17/40.

Slettvangen:                    2 byggeklare tomter. Beliggenhet 50/1,
                                        Opplysningsvesenets fond

Stallbakken:                    1 byggeklar tomt. Beliggenhet 50/118

Bugjelet:                          1 byggeklar tomt. Beliggenhet 50/1, Opplysningsvesenets fond

Vinje bf,:                          2 byggeklare tomter. Beliggenhet 50/1/54, 62,
                                        Opplysningsvesenets fond.

Bostad nedre                  3 byggeklare tomter. Beliggenhet 50/5, 6, 153

Rishaugen sør, B-5:        Ikke detaljregulert, kommunedelplan Snåsa sentrum område B-5

Hovteigen:                       Ikke detaljregulert, kommunedelplan Snåsa sentrum område B-1


Privat grunn, sentrum:

Viosen:                            10 regulerte, ikke byggeklare. Beliggenhet 50/25

Bakkegrenda:                  1 (2) byggeklare tomter. Beliggenhet 16/28, 30

Sentrum:                          1 byggeklar tomt. Beliggenhet 16/20

Meieritomta:                     Område regulert til boligformål. Beliggenhet 16/36.


Kommunal-/privat grunn, utenfor sentrum:

Nagelhus boligfelt.:          3 byggeklare tomter + 2 regulerte. Beliggenhet 20/28
Breide bf. (Berget):          3 byggeklare tomter, Beliggenhet 66/65,herav 1 privat tomt 66/64

Breide boligfelt øst:          10 byggeklare tomter. Beliggenhet 66/84, 109.

Agle II:                             4 regulert, ikke byggeklare tomter. Beliggenhet 24/3

Vegset:                            6 regulerte, ikke byggeklare tomter. Beliggenhet 7/1

Priser boligtomter pr. 01.01.18
Priser boligtomter pr. 01.01.18
Kommunal grunn/offentlig grunn, sentrum  
Vinje sør73.000Inkl. strøm og trekkrør for fiber til tomtegrensen
Slettvangen2.500Refusjon veg
Stallbakken31.000
Bugjelet31.000
Bostad nedre100.000T1
Kommunal -/privat grunn, utenfor sentrum
Nagelhus boligfelt19.845T1
Nagelhus boligfelt19.470T4
Nagelhus boligfelt21.315T12
Vinje boligfelt / Breide boligfeltUkjent
Sist endret 21.04.2017 08:47

Kontakt

Ola Sørhøy
Avdelingsingeniør