Boligtomter

Snåsa.jpg - Klikk for stort bilde

Oversikt over regulerte /byggeklare boligtomter i Snåsa

Kommunal/offentlig grunn, sentrum:
 

Vinje sør:                        5 regulerte ikke bebygde herav 1 byggeklar tomt.
                                        Beliggenhet 50/136

Hovteigen boligfelt:         Et område nord for Hovtunet, boligformål. Beliggenhet 17/40.

Slettvangen:                    2 byggeklare tomter. Beliggenhet 50/1,
                                        Opplysningsvesenets fond

Stallbakken:                    1 byggeklar tomt. Beliggenhet 50/118

Bugjelet:                          1 byggeklar tomt. Beliggenhet 50/1, Opplysningsvesenets fond

Vinje bf,:                          2 byggeklare tomter. Beliggenhet 50/1/54, 62,
                                        Opplysningsvesenets fond.

Bostad nedre                  3 byggeklare tomter. Beliggenhet 50/5, 6, 153

Rishaugen sør, B-5:        Ikke detaljregulert, kommunedelplan Snåsa sentrum område B-5

Hovteigen:                       Ikke detaljregulert, kommunedelplan Snåsa sentrum område B-1


Privat grunn, sentrum:

Viosen:                            10 regulerte, ikke byggeklare. Beliggenhet 50/25

Bakkegrenda:                  1 (2) byggeklare tomter. Beliggenhet 16/28, 30

Sentrum:                          1 byggeklar tomt. Beliggenhet 16/20

Meieritomta:                     Område regulert til boligformål. Beliggenhet 16/36.


Kommunal-/privat grunn, utenfor sentrum:

Nagelhus boligfelt.:          3 byggeklare tomter + 2 regulerte. Beliggenhet 20/28
Breide bf. (Berget):          3 byggeklare tomter, Beliggenhet 66/65,herav 1 privat tomt 66/64

Breide boligfelt øst:          10 byggeklare tomter. Beliggenhet 66/84, 109.

Agle II:                             4 regulert, ikke byggeklare tomter. Beliggenhet 24/3

Vegset:                            6 regulerte, ikke byggeklare tomter. Beliggenhet 7/1

Priser boligtomter pr. 01.01.16
Priser boligtomter pr. 01.01.16
Kommunal grunn/offentlig grunn, sentrum  
Vinje sør73.000Inkl. strøm og trekkrør for fiber til tomtegrensen
Slettvangen2.500Refusjon veg
Stallbakken31.000
Bugjelet31.000
Bostad nedre100.000T1, T2, T7
Kommunal -/privat grunn, utenfor sentrum
Nagelhus boligfelt19.845T1
Nagelhus boligfelt19.470T4
Nagelhus boligfelt21.315T12
Vinje boligfelt / Breide boligfeltUkjent
Sist endret 18.02.2016 14:42

Kontakt

Are Tomter
Enhetsleder teknisk