Brann og feiing

Logo for Brannvesenet Midt IKS - Klikk for stort bilde

Brann- og feiertjenesten i kommunene Inderøy, Verran, Steinkjer, Snåsa, Røyrvik, Osen, Namdalseid og Lierne er overtatt av 
Brannvesenet Midt IKS.

Brannvesenet Midt IKS tilbyr mer elektronisk overføring av fakturaer

Feier:

Olav Hansen,
Mobil: 995 83 369

 

Brannvesenet Midt IKS

er et interkommunalt selskap som eies av de overnevnte kommuner. Selskapets oppgave er å ivareta den totale branntjenesten for eierkommunene ihht gjeldende lovverk.

 

Telefon:     

Nødmeldinger:   110

Andre henvendelser: 464 46 000

Hvor?

Hovedkontoret er lokalisert på Steinkjer brannstasjon.
Besøksadresse: Steinkjer brannstasjon, Ølvegt . 2, 7715  Steinkjer
 
Klikk i kartet for å zoome
 

Postadresse:   

Pb. 2033, 7707 Steinkjer
 

Brannstasjoner:

 • Steinkjer brannstasjon - 7715 Steinkjer 
 • Inderøy brannstasjon - 7670 Inderøy
 • Snåsa brannstasjon - 7760 Snåsa
 • Verran brannstasjon - 7790 Malm
 • Osen brannstasjon - 7740 Steinsdalen
 • Sætervik depot - 7748 Sætervik
 • Namdalseid brannstasjon - 7750 Namdalseid
 • Nord-Statland brannstasjon - 7777 Nord-Statland
 • Nordli brannstasjon - 7882 Nordli
 • Sørli brannstasjon - 7884 Sørli
 • Røyrvik brannstasjon - 7898 Limingen

Organisasjonsnummer: 

989023578 mva
 
Feiing 01.01.2019 Gebyrene skal dekke både ordinær feiing og tilsyn av fyringsanlegg.
Feiing 01.01.2019
Feiing, kategori 1, skorstein med høy sotdannelse/beksotGebyr pr. år, inkl. mva.
Hovedpipe345
Ekstra pipeløp172,50,-
Feiing, kategori 2, skorstein med lav sotdannelse:
Hovedpipe115
Ekstra pipeløp57,50
Tilsyn av fyringsanlegg:
Hovedpipe285
Ekstra pipeløp142,50
Tjenester utover ordinære oppgaver:
Fresing av beksot, medgått tid875,- / time
Filming av pipe / røykrør875,- / time
Kontroll etter pipebrannGratis, dekkes av ordinært feiegebyr
Befaringer etter forespørsel, som kan kombineres med tilsyn av fyringsanleggGratis, dekkes av ordinært feiegebyr
Sist endret 01.11.2018