Brann og feiing

Logo for Brannvesenet Midt IKS - Klikk for stort bilde

Brann- og feiertjenesten i kommunene Inderøy, Verran, Steinkjer, Snåsa, Røyrvik, Osen, Namdalseid og Lierne er overtatt av 
Brannvesenet Midt IKS.

 

Brannvesenet Midt IKS

er et interkommunalt selskap som eies av de overnevnte kommuner. Selskapets oppgave er å ivareta den totale branntjenesten for eierkommunene ihht gjeldende lovverk.

 

Telefon:     

Nødmeldinger:   110

Andre henvendelser: 464 46 000

Hvor?

Hovedkontoret er lokalisert på Steinkjer brannstasjon.
Besøksadresse: Steinkjer brannstasjon, Ølvegt . 2, 7715  Steinkjer
 

 

Klikk i kartet for å zoome
 

Postadresse:   

Pb. 2033, 7707 Steinkjer
 

Brannstasjoner:

 • Steinkjer brannstasjon - 7715 Steinkjer 
 • Inderøy brannstasjon - 7670 Inderøy
 • Snåsa brannstasjon - 7760 Snåsa
 • Verran brannstasjon - 7790 Malm
 • Osen brannstasjon - 7740 Steinsdalen
 • Sætervik depot - 7748 Sætervik
 • Namdalseid brannstasjon - 7750 Namdalseid
 • Nord-Statland brannstasjon - 7777 Nord-Statland
 • Nordli brannstasjon - 7882 Nordli
 • Sørli brannstasjon - 7884 Sørli
 • Røyrvik brannstasjon - 7898 Limingen

Organisasjonsnummer: 

989023578 mva
 
Feiing 01.01.2017
Feiing 01.01.2017
Feiing, kategori 1, skorstein med høy sotdannelse/beksotGebyr pr. år, inkl. mva. 
Hovedpipe300
Ekstra pipeløp150
Feiing, kategori 2, skorstein med lav sotdannelse:
Hovedpipe100
Ekstra pipeløp50
Tilsyn av fyringsanlegg:
Hovedpipe250
Ekstra pipeløp125
Tjenester utover ordinære oppgaver:
Fresing av beksot, medgått tid800,- / time
Feiing av fyringsanlegg, osv, medgått tid, min. 2 t.800,- / time
Kontroll etter pipebrannGratis, dekkes av ordinært feiegebyr
Befaringer etter forespørsel, som kan kombineres med tilsyn av fyringsanleggGratis, dekkes av ordinært feiegebyr
Sist endret 19.08.2016