Digitale karttjenester

Karttjenester

Indre Namdal, med kommunene Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Høylandet, Grong og Snåsa samarbeider om felles GIS -, plan -og innsynsløsning. På denne siden vil du finne kartinnsyn med tilgang til alle kommunene, og du vil finne kommunenes planoversikter.
I tillegg finnes linker flere nyttige og interessante kartløsninger på web.

Kartinnsyn

Planoversikt

WebPlan for Snåsa

___________________________________________________________________________________

 • Rettigheter og bruk:
  Det er ikke tillatt å benytte data fra kommunenes innsynsløsning til kommersiell bruk, som for eksempel kart til
  eiendomsmeglere.
  Data fra denne innsynsløsningen kan heller ikke benyttes som situasjonskart. Bestilling av situasjonskart gjøres ved henvendelse til
  kommunen det gjelder.
 • Feil/mangler:
  Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler i det kartet som publiseres her (for eksempel hva angår eiendommens areal, usikre/ikke oppmålte eiendomsgrenser, høydedata, regulerings/bebyggelsesplaner). Publisert kartmateriale er ikke rettslig bindende, og bruk av tjenesten kan heller ikke erstatte vanlig saksgang i kommunen.
 • Kjøp av vektorkart:
  For kjøp av basiskart i vektorformat vises til Infoland, som er nasjonal forhandler av slike data. Link:
  https://www.infoland.no/portal/infoland/forsiden
 
 • Kartinnsyn: Her ser du kart over hele regionen. Ved å zoome deg inn eller søke på eiendom (gnr/bnr), adresse m.v. finner du det stedet du vil se. Du finner arealet på eiendommen der du bor, kommuneplan, reguleringsplaner, link til Planoversikt, flybilder, ulike temakart under arealbruk, og du kan måle avstander og arealer.
  Kartinnsyn finner du på siden
  https://kommunekart.com/klient/IndreNamdal/
 • Planoversikt: Her finnes en oversikt over alle gjeldende arealplaner i kommunene, informasjon om hver plan samt dokumenter tilknyttet hver plan. Via planoversikten kan man også få vist plankartet i Kartinnsyn.
   Kartløsninger på WEB:

Nedenfor finner dere flere linker til ulike kartløsninger på nett.

 • Se eiendom:
  Informasjon fra matrikkel og grunnboken. Her kan du f.eks søke på adresse og finne informasjon om din egen eiendom.
  Link: http://www.seeiendom.no

   
 • Kart i skolen:
  Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag. Du finner data fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data.
  Link: http://kart.kartiskolen.no/adaptive2/default.aspx?gui=1&lang=2

   
 • Norge i bilder:
  På denne portalen kan du få opp de siste flybilder.(ortofoto) over hele landet. Det er muligheter for å søke på adresser for et raskt oppslag.
  Link:
  http://www.norgeibilder.no/

   
 • Gårdskart:
  Her finner du kart over arealressursene med arealtall for landbrukseiendommer i hele landet.
  Link:
  http://www.skogoglandskap.no/kart/gardskart_pa_internett

   
 • GiNT (Geografi i Nord-Trøndelag):
  Portalen er et samarbeid mellom Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Her finnes kart og geografisk informasjon for Nord-Trøndelag.
  Link: http://www.gint.no/default.aspx?gui=1&lang=2