Byggesaker, gebyr og avgifter 01.01.2017
Byggesaker, gebyr og avgifter 01.01.2017
Bygg for bolig-og fritidsformål (tiltaksklasse 1)Areal (kvm)Gebyr
Første boenhet9.667
Ytterligere en boenhet i samme bygg0 - 401.819
Ytterligere en boenhet i samme bygg41 - større2.184
Tilbygg, påbygg, ombygging, boliggarasje, uthus0 - 151.450
Tilbygg, påbygg etc.16 - 301.653
Tilbygg, påbygg etc.31 - 501.819
Tilbygg, påbygg etc.51 - 702.184
Tilbygg, påbygg etc.71 - 1002.621
Tilbygg, påbygg etc.Over 1003.144
Annet formål enn bolig (nybygg, samt til-, på- og ombygging av slike)0 - 503.328
Annet formål enn bolig51 - 1005.459
Annet formål enn bolig101 - 3008.189
Annet formål enn bolig301 - 60012.275
Annet formål enn bolig601 - 100018.424
Areal over 1000 kvm belastes med et tillegg for hver påbegynte 200 kvm1.819
Behandling av dispensasjoner fra plan, vedtekter eller forskrifter (høring)4.022
Behandling av kurante dispensasjoner - krever ikke høring1.819
Endringer reviderte tegninger / tidligere innvilget tillatelse1.819
Bruksendring uten større bygn.messige endringer1.819
Midlertidig bruksendring1.819
Ferdigattest som rekvireres etter gitt frist (gjelder ikke midl.brukstillatelse)1.819
Behandling av private reguleringsplaner, samt endringer (enkel plan)9.534
Behandling - sammensatt plan19.081
Behandling - komplisert plan26.674