Kommunale trygdeboliger

Her finner du en oversikt over trygdeboligene som kommunen har til disposisjon.

Husleie - Trygdeboliger 01.01.2019
Husleie - Trygdeboliger 01.01.2019
Areal (kvm)
Stallbakken, leilighet 1 og 2 49 5.917
Stallbakken, leilighet 3 og 4 (avlast) 98 10.072
Stallbakken, leilighet 5 og 6 53 6.378
Stallbakken, rekkeleiligheter 7-12 64 5.751
Bugjelet, inkl. garasje 83 7.748
Agle, 2 leiligheter 69 4.634
Breide, 2 leiligheter 75 6.356
Kløvertunet, 12 leiligheter 7.465
Hovteigen bofellesskap, leilighet 1-4 65 7.511
Hovteigen bofellesskap, leilighet 5-6 68 7.843
Hovtunet, omsorgsboliger, leilighet 3,4,5,6,7,8 44,6 6.422
Hovtunet, omsorgsboliger, leilighet 10 52,9 7.576
Hovtunet, omsorgsboliger, leilighet 1 64,7 9.269
Hovtunet, omsorgsboliger, leilighet 2 og 9 65,2 9.269
Inkludert bredbånd