Kommunale trygdeboliger

Her finner du en oversikt over trygdeboligene som kommunen har til disposisjon.

Husleie - Trygdeboliger 01.01.2018
Husleie - Trygdeboliger 01.01.2018
 Areal (kvm) 
Stallbakken, leilighet 1 og 2495.723
Stallbakken, leilighet 3 og 4 (avlast)989.741
Stallbakken, leilighet 5 og 6536.168
Stallbakken, rekkeleiligheter 7-12645.751
Bugjelet, inkl. garasje837.493
Agle, 2 leiligheter694.482
Breide, 2 leiligheter756.147
Kløvertunet, 12 leiligheter7.220
Hovteigen bofellesskap, leilighet 1-4657.264
Hovteigen bofellesskap, leilighet 5-6687.585
Hovtunet, omsorgsboliger, leilighet 3,4,5,6,7,844,66.211
Hovtunet, omsorgsboliger, leilighet 1052,97.327
Hovtunet, omsorgsboliger, leilighet 164,78.964
Hovtunet, omsorgsboliger, leilighet 2 og 965,28.964
Inkludert bredbånd
Sist endret 18.02.2016 12:46

Kontakt

Are Tomter
Enhetsleder teknisk
Hanne Lorvik
Sekretær