Kommunale utleieboliger

Her finner du en oversikt over utleieboligene som kommunen har til disposisjon.

 

Hvis du har bolig, hybel e.l som du ønsker å leie ut kan du ta kontakt med teknisk enhet. 

 

Husleie - Kommunale boliger 01.01.2017
Husleie - Kommunale boliger 01.01.2017
 Areal (kvm)PrisTillegg oppvarmingTilgjengelig
Bugjelet - øst (turnusleiligh.)997.859Utleid
Bugjelet - vest666.225Utleid
Rishaugen - sokkel x 2705.326Utleid
Rishaugen - 1.etg. x 2746.279Utleid
Viosen 1. og 2. etg.666.701384Utleid
Vinje Sør, A og B686.896392Utleid
Vinje Sør, C og D929.229Utleid
Gilstad A og C486.506Utleid
Gilstad B516.896Utleid
Gilstad D618.192Utleid
Vinjefeltet1057.941Utleid
Sist endret 09.11.2015

Kontakt

Are Tomter
Enhetsleder teknisk
Hanne Lorvik
Sekretær