Søknadsskjema kommunal bolig

Skjemaene nedenfor skrives ut og sendes til:

Snåsa kommune
Sørsivegen 6

7760 Snåsa

Sist endret 05.05.2017

Kontakt

Mimi Lise Jørstad
Enhetsleder / Pleie- og omsorgsleder
Are Tomter
Enhetsleder Utviklingsenheten