Slamtømming

Klikk for stort bildeTømme- og kjøreplan 2016.

Vår entreprenør for tømming av slam er Norsk slam.

Rutiner for slamtømming

Alle hovedtømminger av slam gjennomføres i sommerhalvåret. Alle tanker som behøver to eller flere tømminger årlig vil også bli tømt vår og høst. Kjente ekstratømminger kjøres samtidig som hovedtømminger. Ellers kan det som hastetømminger bestilles ved behov.
 

Tømming 2016

Uke 36:   Hammer – Holem – Vegseth – Moum – Dravland – Horjem – Seemsøra

Uke 37:   Nagelus – Bomo – Ryggvold – Agle – Skartnes – Myrseth

Uke 39:   Øvre Sørbygda – Ytre Sørbygda – Våg

Uke 40:   Svarva – Sandnes – Snåsa sentrum

 

Kjøreplaner

I Snåsa Kommune benyttes følgende kjøreplaner.

Kjøreplan 1: Nagelus – Ryggvold – Barstad – Myrseth – Omlia – Mollan – Ålmo – Mona

Kjøreplan 2: Mona – Heimveg – Dal – Våg – Svarva

Kjøreplan 3: Mediaas – Holsing – Imsdalen – Kjenstad – Gifstad – Klev

Kjøreplan 4: Strindmo – Oldernes – Brede – Brønsetbukta – Brønstad – Gran

Kjøreplan 5: Hammer – Holem – Vegseth – Moum – Dravland – Kinderås

Kjøreplan 6: Sandesflata – Sandnes – Vinje – Snåsa sentrum – Viosen – Seemsøra

 

Tømmefrekvenser

  Helårsboliger – landbruk – industri med tilkoblet wc Fritidsboliger og hytter
 
Hovedtanker 1. kammer 1 gang pr. år Hvert 3. år
Påvirker hovedtankens størrelse tømmehyppigheten Ja, ved for liten dimensjonering i forhold til tankens rensekapasitet settes hyppigere tømmefrekvens. Som for bolig
Påvirker slamtankens belastning / forbruk tømmehyppigheten Ja, ved for stor belastning i forhold til tankens rensekapasitet settes hyppigere tømmefrekvens. Som for bolig
Klaringstanker 2.-3. kammer Hvert 3. år Som for bolig
Påvirker klaringstankens størrelse tømmehyppigheten Ja, ved for liten dimensjonering settes hyppigere tømmefrekvens. Som for bolig
Gråvannskummer. Kjøkken/bad. (Tanker uten tilkobling WC) Hvert 3. år Som for bolig
Tette tanker Minst en gang hvert år, eller ved behov Min. hvert 3. år, ellers ved behov.
Minirenseanlegg  Ikke angitt i forskrift. Avhenger av type anlegg og belastning. Følger normalt anbefaling fra leverandør, og fastsettes i utslippstillatelse. Som for bolig 

Priser

Priser slamtømming 01.01.2019
Priser slamtømming 01.01.2019
Bolig inkl.moms Fritidsbolig inkl.moms
Slamtømming 0-5 m3 - pr. tømming 3.457 1.152
Slamtømming over 5 m3 - pr. m3 448 153

 

Fakturering

Kommunen fakturerer for slamtømming halvårs vis. Dersom du bestiller ekstratømming, spyling eller hastetømming vil også faktura for dette komme fra kommunen.

Kommunen har muligheten til å endre prisene på slamtømming årlig. Dette gjøres da etter en kommunal revisjon med vedtak.

Minirenseanlegg

Som eier har du ansvar for at anlegget er i forskriftsmessig stand. Kommunen har tilsynsmyndigheten. Jfr. forurensningsloven. Eieren av minirenseanlegg er pliktig til å føre drift/ tilsyn og vedligeholdslogg for minirenseanlegg som kan fremvises kommunen på forespørsel.

Øvrig

I Snåsa kommune gjør vi ikke forskjell på tømming av slamanlegg som er tilknyttet eller ikke tilknyttet kommunalt nett. Begge typer anlegg vil bli tømt med samme frekvens.

Husk at hvis et hus tas ut av bruk, stilles til forfall eller saneres, skal slamanlegg da slutt-tømmes.
 

Kontakt 

Norsk slam kan kontaktes på mobil 982 87 126.
 

Kort om nettsidene Norsk Slam 

Disse nettsidene inneholder nyttig informasjon for deg som eier en slamtank. Du vil finne tips og råd under «Verdt å vite». Under «Slambehandling» er det beskrevet mer om hvordan slamtømming gjennomføres gjøres i din kommune. (se link  til høyre)