DMS Inn-Trøndelag

Klikk for stort bilde

DMS Inn-Trøndelag er et samarbeidsprosjekt mellom Verran, Snåsa, Inderøy og Steinkjer kommune, Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge.

Samarbeidet skal bidra til å sikre innbyggere i regionen et bedre tilbud innen helse-og omsorgstjeneste.

 

DMS Inn-Trøndelag er et medisinsk senter med 10 intermediære, 4 øyeblikkelig hjelp-senger samt 2 kommunale senger forbeholdt pasienter med palliativt behandlingsbehov fra Snåsa kommune. Pasienter som kommer fra sykehus skal være medisinsk stabile og behandling skal være igangsatt, og overflyttes til DMS for videre behandling og mobilisering. Pasienter som innnlegges på øyeblikkelig hjelp-grunnlag skal være tilsett av lege ved legevakt eller fastlege. Det skal være klarert hvilken behandling som skal iverksettes, og hvilke observasjoner som skal vurderes. Vi har også et poliklinisk tilbud for pasienter som kan bo hjemme og få behandling. Disse pasientene henvises fra sykehus.

I tillegg til sengeposten har DMS Inn-Trøndelag egen dialyseavdeling, røntgen og ortopedisk poliklinikk. Sykehuset Levanger sender ut innkalling og er ansvarlig for disse tilbudene. For mer informasjon se Steinkjer kommune sin hjemmeside:

Fagpersonell ved DMS
DMS er et tverrfaglig medisinsk senter som arbeider sammen for å oppnå et best mulig tilbud for den enkelte pasient. Av faggrupper har vi:
  • Leger
  • Sesialsykepleiere/ sykepleiere
  • Fysioterapeuter
  • Farmasøyt
 
Mål for DMS Inn-Trøndelag
  • Videreføre den medisinske behandlingen som er igangsatt ved sykehuset
  • Gi tilbud om øyeblikkelig hjelp til innbyggerne  fra de fire samarbeidskommunene
  • Ha fokus på mobilisering fra første dag
  • Tilby lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
  • Ha fokus på gode overføringer til hjemmet eller annen institusjon

 


Telefonnummer:

74 16 89 20


Adresse:

DMS Inn-Trøndelag, Egge Helsetun, Markavn.1, 7715 Steinkjer. 

 


Klikk på kartet for å zoome