Ergo- og fysioterapi

Fysioterapi på et fysikalsk institutt

Hvis du trenger fysioterapi, kan du ta direkte kontakt med en fysioterapeut. Vil du gå til en privatpraktiserende fysioterapeut, trenger du henvisning fra lege.

 

Fysioterapi og ergoterapi i eget hjem

Klarer du ikke å komme deg til et behandlingssted på egen hånd, kan du få behandling i hjemmet ditt. 

 

Hva får du?

 • Behandling og trening individuelt eller i gruppe
 • Tilrettelegging med tekniske hjelpemidler, velferdsteknologi, syns- og hørselshjelp.
 • Råd, veiledning ved boligendring og nybygg.
 • Hjelp til å mestre egen livssituasjon.
 • Informasjon / motivasjon / samtale / veiledning
 • ADL trening (engelsk: Activity for Daily Living, aktiviteter i dagliglivets gjøremål)
 • Undervisning til bruker, pårørende og samarbeidspartnere
 • Ansvarsgrupper og individuell plan (IP)
   

Vi foretar helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot barn og unge i kommunen

 • Gir råd og veiledning om god motorisk utvikling
 • Vurderer funksjonsnivå i forhold til daglige aktiviteter
 • Deltar i foreldremøter i barnehager og skoler etter forespørsel
 • Deltar i alle 6-mnd.-gruppene på helsestasjonen.
 • Kan bidra med tilrettelegging av barns oppvekstmiljø dvs. heim, barnehage, skole og fritid

 

Har du behov for hjelpemidler for en periode, kan du låne dem gratis.

Krav til søker

Du må ha henvisning fra legen din hvis du skal bruke en privatpraktiserende fysioterapeut.

Brukere med behov utover dette kan ta direkte kontakt.

Hva koster det?

Hvis du går til behandling hos en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen, betaler du kun egenandel.Se priser for forskjellige typer behandling hos Norsk Fysioterapeutforbund. Velger du å gå til behandling hos en fysioterapeut uten driftsavtale med kommunen, må du betale full pris. Fysioterapi i hjemmet er i utgangspunktet gratis, men det avhenger av dine diagnoser.

Hva skjer videre?

Merk at det kan være ventetid for å få fysioterapi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist endret 08.04.2016

Kontakt

Inga Lill Viem
Fysioterapeut - kommunal
74138359/41082746
Klara Andrea Pettersen
Ergoterapeut - kommunal
74138360/41497310
Aud Irene Aunvold
Fysioterapeut - driftsavtale
74138361/97937161
Øystein Kristiansen
Fysioterapeut - driftsavtale