Friskliv

Friskliv - Klikk for stort bilde

 

Friskliv Snåsa er et tilbud der fokuset er endring av livsstil og mestring av livets utfordinger for å oppnå bedre helse. Dette er livsstilsendringer knyttet til bl.a fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og psykisk helse.

 

Målgruppen

er mennesker som har økt risiko for eller allerede har utfordringer eller sykdom som skyldes livsstil.

Frisklivstilbud

Pga budsjettsituasjonen er frisklivstilbudet for voksne over 18 år avsluttet fra 1.febr 2016.
Dette betyr at individuelle helsesamtaler for voksne opphører og også gruppetilbud som frisklivstrim.


Gruppetilbud som Bra Mat-kurs og Bassengtrim er tilbud for alle og annonseres.


Bra Mat-kurs

er et kurstilbud for personer som kan ha nytte av å gjøre endring i sine levevaner med fokus på kostholdsendringer. Kurset tar utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet, og passer for personer som med fordel kan endre levevaner for å forebygge komplikasjoner og/eller utvikling av sykdom. Egenandel som dekker utgifter til instruktør og øvrige utgifter. Les mer om kurs her.


Basseng-trim

er skånsom aktivitet i bassenget der du får trent både styrke og kondisjon. Tilbudet er med instruktør og du trenger ingen svømmeferdigheter. Egenandel.

  

Sist endret 25.10.2016