Helsestasjon

Vaksine - Klikk for stort bilde

Gratis HPV-vaksine til unge kvinner

Kvinner født i 1991 og senere får nå tilbud om gratis HPV-vaksine fra 1. november 2016. Tilbudet gjelder i to år framover.
Les mer her.


 

Snåsa helsestasjon ligger på Helsesenteret i Snåsa sentrum. Helsestasjonen er organisert under Familiesentralen og der kan du treffe helsesøster, jordmor og lege.
 
Helsestasjonens formål er å jobbe med forebyggende og helsefremmende arbeid. Dette er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge i alderen 0-20 år, samt til gravide som ønsker å gå til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjonen. Helsestasjonen gir også tilbud om reisevaksinering, og har ansvar for miljørettet helsevern.


Kontortid:

Helsesøster Tone Lise W. Opheim:  mandag-fredag fra kl 08.00-15.35
Helsestasjonslege Ulf Seljelid:            tirsdager kl 08.00 - 15.35
Anna Cicilie K.W. Somby                        mandag og onsdag kl 08.00 - 15.35
Jordmor Anne Judith Skarland:  

Jordmordager:

Mandag 07.05.18
Mandag 14.05.18
uke 21 har vi nettverksmøte på Kolvereid ,
Torsdag 31.05.18
Torsdag 07.0618
Mandag 11.06.18
Mandag 18.06.18
Fredag   06.07.18
Mandag 09.07.18
Mandag 16.07.18

Ferie er planlagt uke 30-33

Skal du bestille time eller endre timen din til jordmor kan du også ringe helsesøster.

 

 

 Helsestasjonen tilbyr disse tjenestene:

Svangerskapsomsorg Spedbarn/Småbarn Skolehelsetjenesten
Foreldreforberedende kurs Barnevaksinasjonsprogrammet Helsestasjon For Ungdom
Kjærlighet og grenser Småbarnstreff Reisevaksinering
Hjemmebesøk nyfødte BAPP Miljørettet helsevern
Migrasjonshelsetjeneste    

Hovedoppgaven er å forebygge sykdom og skade blant barn og å fremme barns fysiske og psykiske helse. Helsestasjonen driver i det vesentlige opplysningsvirksomhet og gir råd og veiledning til foreldre og gravide.

 

Sist endret 02.05.2018

Kontakt

Ragnhild Moum Agle
Enhetsleder Familiesentralen
Anne Judith Skarland
Jordmor
Tone Lise Opheim
Helsesøster
74138356/91853087
Ulf Seljelid
Helsestasjonslege