Helsestasjon

Vaksine - Klikk for stort bilde

I sommer er jordmortjenesten for de gravide på Snåsa i Steinkjer kommune.
Gravide kan selv ta kontakt for timer i Steinkjer til jordmor
- Kathrine Haugseth  tlf 98 25 34 72 eller
- Louise Vekseth-Hahn  tlf 40 40 84 34

Fra 15 august 2019, blir det igjen jordmordager hver uke på Snåsa!

Vi ønsker alle sammen en fin sommer!       Sol - Klikk for stort bilde


 

Snåsa helsestasjon ligger på Helsesenteret i Snåsa sentrum. Helsestasjonen er organisert under Familiesentralen og der kan du treffe helsesykepleier, jordmor og lege.

Helsestasjonens formål er å jobbe med forebyggende og helsefremmende arbeid. Dette er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge i alderen 0-20 år, samt til gravide som ønsker å gå til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjonen. Helsestasjonen gir også tilbud om reisevaksinering, og har ansvar for miljørettet helsevern.


Kontortid:

Helsesykepleier Tone Lise W. Opheim:        mandag-fredag fra kl 08.00-15.35
Helsestasjonslege Ulf Seljelid:                          tirsdager kl 08.00 - 15.35
Anna Cicilie K.W. Somby                                     mandag og onsdag kl 08.00 - 15.35
Jordmor Anne Judith Skarland:                      Etter avtale.


Skal du bestille time eller endre timen din til jordmor kan du også ringe helsesykepleier.

 

 

 Helsestasjonen tilbyr disse tjenestene:

Svangerskapsomsorg Spedbarn/Småbarn Skolehelsetjenesten
Foreldreforberedende kurs Barnevaksinasjonsprogrammet Helsestasjon For Ungdom
Kjærlighet og grenser Småbarnstreff Reisevaksinering
Hjemmebesøk nyfødte BAPP Miljørettet helsevern
Migrasjonshelsetjeneste    

Hovedoppgaven er å forebygge sykdom og skade blant barn og å fremme barns fysiske og psykiske helse. Helsestasjonen driver i det vesentlige opplysningsvirksomhet og gir råd og veiledning til foreldre og gravide.

 

Sist endret 19.06.2019

Kontakt

Ragnhild Moum Agle
Enhetsleder Familiesentralen
Anne Judith Skarland
Jordmor
Tone Lise Opheim
Helsesykepleier
74138356/91853087
Ulf Seljelid
Helsestasjonslege