Helsestasjon

Vaksine - Klikk for stort bilde

Gratis HPV-vaksine til unge kvinner

Kvinner født i 1991 og senere får nå tilbud om gratis HPV-vaksine fra 1. november 2016. Tilbudet gjelder i to år framover.
Les mer her.


 

Snåsa helsestasjon ligger på Helsesenteret i Snåsa sentrum. Helsestasjonen er organisert under Familiesentralen og der kan du treffe helsesøster, jordmor og lege.
 
Helsestasjonens formål er å jobbe med forebyggende og helsefremmende arbeid. Dette er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge i alderen 0-20 år, samt til gravide som ønsker å gå til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjonen. Helsestasjonen gir også tilbud om reisevaksinering, og har ansvar for miljørettet helsevern.


Kontortid:

Helsesøster Tone Lise W. Opheim:  mandag-fredag fra kl 08.00-15.35
Helsestasjonslege Ulf Seljelid:            tirsdager kl 08.00 - 15.35
Anna Cicilie K.W. Somby                        mandag og onsdag kl 08.00 - 15.35
Jordmor Anne Judith Skarland:  

Jordmordager:

Mandag 26.02.18
Torsdag 08.03.18
Torsdag 15.03.18
Mandag 19.03.18
Torsdag 05.04.18
Mandag 09.04.18
Torsdag 19.04.18

Torsdag 26.04.18
Mandag 30.04.18
Mandag 07.05.18
Mandag 14.05.18

Skal du bestille time eller endre timen din til jordmor kan du også ringe helsesøster.

 

 

 Helsestasjonen tilbyr disse tjenestene:

Svangerskapsomsorg Spedbarn/Småbarn Skolehelsetjenesten
Foreldreforberedende kurs Barnevaksinasjonsprogrammet Helsestasjon For Ungdom
Kjærlighet og grenser Småbarnstreff Reisevaksinering
Hjemmebesøk nyfødte BAPP Miljørettet helsevern
Migrasjonshelsetjeneste    

Hovedoppgaven er å forebygge sykdom og skade blant barn og å fremme barns fysiske og psykiske helse. Helsestasjonen driver i det vesentlige opplysningsvirksomhet og gir råd og veiledning til foreldre og gravide.

 

Sist endret 26.02.2018

Kontakt

Ragnhild Moum Agle
Enhetsleder Familiesentralen
Anne Judith Skarland
Jordmor
Tone Lise Opheim
Helsesøster
74138356/91853087
Ulf Seljelid
Helsestasjonslege