Helsestasjon

Vaksine - Klikk for stort bilde

Gratis HPV-vaksine til unge kvinner

Kvinner født i 1991 og senere får nå tilbud om gratis HPV-vaksine fra 1. november 2016. Tilbudet gjelder i to år framover.
Les mer her.


 

Snåsa helsestasjon ligger på Helsesenteret i Snåsa sentrum. Helsestasjonen er organisert under Familiesentralen og der kan du treffe helsesøster, jordmor og lege.
 
Helsestasjonens formål er å jobbe med forebyggende og helsefremmende arbeid. Dette er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge i alderen 0-20 år, samt til gravide som ønsker å gå til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjonen. Helsestasjonen gir også tilbud om reisevaksinering, og har ansvar for miljørettet helsevern.


Kontortid:

Helsesøster Tone Lise W. Opheim:  mandag-fredag fra kl 08.00-15.35
Jordmor Bodil Klev Urstad:                  torsdager kl 08.00 - 15.35                
Helsestasjonslege Ulf Seljelid:            tirsdager kl 08.00 - 15.35
Anna Cicilie K.W. Somby                        mandag og onsdag kl 08.00 - 15.35

Skal du bestille time eller endre timen din til jordmor kan du også ringe helsesøster.

 

Helsestasjonen tilbyr disse tjenestene:

Svangerskapsomsorg Spedbarn/Småbarn Skolehelsetjenesten
Foreldreforberedende kurs Barnevaksinasjonsprogrammet Helsestasjon For Ungdom
Kjærlighet og grenser Småbarnstreff Reisevaksinering
Hjemmebesøk nyfødte BAPP Miljørettet helsevern
Migrasjonshelsetjeneste    

Hovedoppgaven er å forebygge sykdom og skade blant barn og å fremme barns fysiske og psykiske helse. Helsestasjonen driver i det vesentlige opplysningsvirksomhet og gir råd og veiledning til foreldre og gravide.

 

Sist endret 03.11.2017

Kontakt

Ragnhild Moum Agle
Enhetsleder Familiesentralen
Bodil Klev Urstad
Jordmor
Tone Lise Opheim
Helsesøster
74138356/91853087
Anna Cicilie Kristine Westerfjell Somby
Sykepleier
Ulf Seljelid
Helsestasjonslege