Matombringing

Matombringing er å få tilkjørt varm middag laget på kjøkkenet på sykeheimen.

Middagen er laget av institusjonskokker, og er derfor med å fremmer god ernæring. Det gjøres vedtak på antall porsjoner pr uke, og betalingen skjer etter vederlag for pleie og omsorgstjenester.

Pris middagsmat pr. 01.01.2019
Middagsmat
kr 109,- pr. dag