Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov.

Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemme-tjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Kommunale omsorgsboliger er utleieboliger tilrettelagt for personer med ulike typer funksjonssvikt som gjør det vanskelig å mestre hverdagen i egen bolig eller trygdebolig.