Omsorgslønn

Omsorgslønn kan innvilges til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid, når praktisk hjelp fra kommunen ikke er tilstrekkelig eller frarådes av ulike grunner.

 

Sist endret 27.05.2016

Kontakt

Mimi Lise Jørstad
Enhetsleder / Pleie- og omsorgsleder