Migrasjonshelsetjeneste i Snåsa

Kommunevåpen Snåsa - Klikk for stort bilde Migrasjonshelsetjenesten er et kommunalt helsetilbud til asylsøkere, bosatte flyktninger og familiegjenforente.

Mål:

Migrasjonshelsetjenesten følger de anbefalinger som veileder «Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente» (IS-1022) anbefaler. Målet er at asylsøkere og flyktninger skal få nødvendig helsehjelp, og tilby likeverdige helsetjenester til alle uavhengig av etnisitet og kulturell tilknytninger. Jfr. Kommunehelsetjenesteloven. Hovedarbeidsområdet er å gi et helsetilbud til nyankomne asylsøkere og flyktninger med særlig vekt på screening av smitteførende sykdom, herunder tuberkulosekontroll, kartlegging av psykiske og fysiske helseproblemer, helsefremmende og forebyggende arbeid som helsestasjon for barn, vaksinering og oppfølging/behandling.

Hvem er vi?

Migrasjonshelsetjenesten består av sykepleier, helsesøster og lege. Tjenesten har kontor i gangen mellom legekontoret og sykeheimen.

Hva gjør vi?

Det første migrasjonshelsetjenesten gjør er å undersøke om den obligatoriske tuberkuloseundersøkelsen er utført i transittmottak. Asylsøkere og flyktninger som ikke er testet for tuberkulose blir henvist til røntgen av lungene og blodprøvetaking. Asylsøkere og flyktninger skal helse-klareres for tuberkulose før skolestart/jobb. Den helsemessige kartleggingen og vaksinering foregår på helsesentret.

I tillegg vil sykepleier/helsesøster ha kontortid på Finsås mottakssenter og voksenopplæringen på Vinje, dette for å svare på spørsmål om helse generelt og avklare helsespørsmål. Alle barn og unge følges opp av helsesøster for flyktninger og lege.

 

Migrasjonshelsetjenesten vil begynne å ta imot asylsøkere til mottakssamtaler og kartlegging på helsesentret fra uke 16, og man håper på forståelse for økt aktivitet på helsesentret. Man tilstreber at de gode helsetjenester for alle i Snåsa opprettholdes og videreføres. UDI bidrar til finansiering av helsetjenester til asylsøkere og flyktninger gjennom vertskommunetilskuddet.

Sist endret 23.12.2016

Kontakt

Ulf Seljelid
Lege